ARCHÍV

Návštevy
Celkom1415368
Mesiac852
Dnes25
Online1
Registrácia

Prosím kolegyne, ktoré majú uhradený poplatok na kalendárny rok 2024, aby si skontrolovali prístup. Ak sa nebudete môcť prihlásiť na prvý krát, hneď mi volajte, je potrebné prístup skontrolovať a nainštalovať znova. Ďakujem za porozumenie.

 

OZNÁMENIE

POPLATOK  

NA KALENDÁRNY ROK 2024 JE: 

15 EUR

 Nezabudnite ma na platbu upozorniť mailom.

 DOKLADY SÚ ODOSIELANÉ Z MAILU

misseli ZS <objednavkyzs@gmail.com

PROSÍM VÁS,

SKONTROLUJTE SI ZASLANÉ FAKTÚRY A PRÍSTUPY.
UPOZORNITE MA, AK VÁM DOKLADY NEPREŠLI.
RIEŠIM OKAMŽITE PO PRIJATÍ MAILU. 

KONTROLUJTE SI V MAILI I PRIEČINOK SPAM, NIEKEDY SA STANE, ŽE DORUČENÁ POŠTA SPADNE DO TOHTO PRIEČINKU.

OZNAM

OZNAMUJEM VÁM, ŽE V TOMTO ROKU UŽ NEROBÍM PRÍSTUPY NA WEB www.zvedaveslniecko.sk, STRÁNKY SÚ ROBENÉ PODĽA STARÉHO ŠVP. PRÍSPEVKY BOLI UPRAVENÉ A PRELOŽENÉ NA TENTO WEB.

 

POKYNY A PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK BOLI UPRAVENÉ NA KALENDÁRNY ROK 2024. 

PROSÍM O VYPLNENIE REGISTRÁCIE VŠETKY KOLEGYNE, AJ TIE, KTORÉ SA UŽ V MINULOSTI REGISTROVALI. ÚDAJE SA MENIA A VYPLNENÍM REGISTRAČNÉHO FORMULÁRU PREDCHÁDZAME OMYLOM A URÝCHLIME ZASLANIE PRÍSTUPU. PRED PLATBOU POČKAJTE NA POTVRDENIE REGISTRÁCIE.

ĎAKUJEM ZA POROZUMENIE.

O ZAPLATENÍ POPLATKU NA KALENDÁRNY ROK 2024 REGISTROVANÉ KOLEGYNE UPOZORNIA ADMINISTRÁTORKU MAILOM. 

 

PRÍSNY ZÁKAZ MANIPULÁCIE S MENOM A HESLOM

PRI PRIHLASOVANÍ SA NA STRÁNKY!!!!!

 • v prípade, že sa tak stane, prístup na stránky bude automaticky zmazaný

 • ak sa vyskytne problém s prihlásením, hneď kontaktujte administrátorku na t. č. uvedené vo FA alebo podpísanou SMS, rieši sa okamžite

Poďakovanie administrátorky

Ďakujem všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí:

 • si s porozumením prečítajú Pokyny a Podmienky, ktoré platia na stránkach
 • pravdivo vyplňujú svoj registračný formulár, vrátane miesta bydliska
 • pri platení poplatku si vypíšu meno, priezvisko a miesto bydliska/resp. mail do správy pre prijímateľa a do variabilného symbolu napíšu svoje telefónne číslo
 • upozornia administrátorku najneskôr do 3 dní od zaslania poplatku  o neprijatí prístupu
 • okamžite upozornia administrátorku, že k ich RF bol priradený prístup, ktorý si nezaplatili…

Stránky sú profesionálne a svojim čestným prístupom:

 • prejavujete úctu k práci administrátorky
 • urýchľujete zaslanie prístupu ostatným kolegyniam a kolegom
 • predchádzate problémom, ktoré nastávajú pri zhode mena a priezviska

Vážené kolegyne a kolegovia,

 • poplatok na rok 2024 je 15 EUR na kalendárny rok a je súkromný.
 • V prípade, že poplatok je uhrádzaný z jedného účtu pre viac kolegýň v jednej platbe, prosím, aby mi boli zaslané ich registračné formuláre s upozornením na hromadnú platbu. 
 • Nezaplatené prístupy budú automaticky 31.12.2023 vypnuté.
 • Faktúry  služby na rok 2024 budem posielať priebežne po odsúhlasení platby bankou. V prípade, že doklad nedostanete, alebo sú v nich nesprávne údaje, je potrebné mi napísať – riešim prednostne. Skontrolujte si telefónne číslo a mail, aby boli aktuálne, ak sa niečo zmení, upozornite ma.
 • Pekne prosím a upozorňujem – vždy je potrebné problém riešiť, preto nečakajte, že sa niečo samo opraví, preto hneď píšte administrátorke, ak sa Vám na stránkach vyskytne problémová situácia. Ak nereagujem, znamená, že som nedostala mail a napíšte znova na iný mail uverejnený na stránkach. Ak je problém vážnejší, riešim telefonicky, ak je len potrebné skontrolovať prístup – urobím a napíšem…

  vždy dostanete odpoveď.

PROSÍM, S POROZUMENÍM ČÍTAJTE A REŠPEKTUJTE

POKYNY A PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK.

Nedodržiavanie pravidiel ohrozuje existenciu stránok.

Kolegyne, ktoré prispejú na stránky 10 príspevkami v priebehu kalendárneho roka majú v budúcom roku stránky ZDARMA.

OBJEDNÁVKA

Číslo účtu:4012726851/7500
ČSOB
IBAN: SK40 7500 0000 0040 1272 6851

Variabilný symbol: TELEFÓNNE ČÍSLO Z  REGISTRÁCIE

Správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO, BYDLISKO
/ podľa mena a telefónneho čísla vo variabilnom symbole identifikujem odosielateľa a zašlem mu prístupové heslo k stránkam /

Registrácia na internetové stránky „Zvedavé slniečka“

Meno a priezvisko (povinné)
Nick (povinné)
Adresa (povinné)
Materská škola (povinné)
Pozícia (povinné)
Počet rokov praxe (povinné)
Dátom narodenia
Telefón (povinné)
Email (povinné)
Akceptujete dole uvedené podmienky (povinné)
Antispamová kontrola (povinné) Opíšte kód:
captcha

 

Pokyny k registrácii

 • zaregistrujete sa cez registračný formulár na stránkach a pravdivo vyplníte formulár … do kolonky nick si môžete dať krstné meno alebo meno, pod ktorým chcete vystupovať na stránkach, dátum narodenia nemusíte vyplniť ak nechcete, vpíšete tam čísla, budem to rešpektovať 
 • počkáte na odpoveď administrátora o odsúhlasení registrácie a až potom zaplatíte poplatok 15eur na obdobie od 1.01.2024 do 31.12.2024.
 • pri platbe cez Internet Banking  do správy pre prijímateľa napíšete svoje meno, priezvisko a miesto bydliska, aby platba mohla byť rýchlo identifikovaná
 • ak sa rozhodnete platiť poštovou poukážkou, upozornite na tento spôsob platby administrátorku, aby Vám bola zaslaná adresa, na ktorú platbu budete posielať. /Platbu posielate šekom na adresu!!!! V minulosti boli problémy s identifikáciou platieb, vzhľadom na to, že Pošta posiela platby šekom do VÚB a až tak prichádza platba do ČSOB. V avíze však už údaje o platiteľovi nie sú. Výhodou je aj to, že nebudete musieť ústrižky posielať mailom, stačí upozornenie, že platba prebehla. Hneď po prijatí šeku, Vám bude urobený prístup a zaslaná FA. /
 • po prijatí avíza z banky o zaplatení poplatku dostanete mailom svoj prístup na stránky a FA
 • skontrolujte si zaslanú  faktúru, či sú údaje vyplnené správne a súhlasia s registráciou, oznámte prijatie prístupu administrátorke  v minulom roku kolegyne niekedy prístup potvrdili, niekedy nie, tak som to prestala kontrolovať…doplatili na to niektoré kolegyne, ktorým prístup neprešiel a ja som to nevedela, lebo som si myslela, že len nereagujú…mailová komunikácia niekedy zlyháva, preto je dôležité komunikovať okamžite, ak sa Vám niečo nepáči. Snažím sa každej registrovanej kolegyni vyhovieť v maximálne možnej miere. 
 • Doklad o zaplatení poplatku – FA dostanete spolu s prístupom na stránky  po prijatí avíza z banky o zaplatení poplatku v rámci časových možností administrátorky, najneskôr do 3 dní od prijatia avíza z banky.

Poplatok na kalendárny rok 2024:

15 Eur

Variabilný symbol: TELEFÓNNE ČÍSLO Z  REGISTRÁCIE

Správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO, BYDLISKO

 / podľa mena a telefónneho čísla vo variabilnom symbole identifikujem odosielateľa a zašlem mu prístupové heslo k stránkam /

 
Prosím všetky kolegyne/kolegov, aby dodržiavali pokyny pri objednávaní si stránok na kalendárny rok 2024. Nebudete musieť čeliť nedorozumeniam, ktoré sme absolvovali nedodržiavaním pravidiel v minulom roku. Pozorne si prečítajte podmienky používania stránok. Platí aj naďalej, že prístup na stránky je súkromný a len pre osobnú potrebu registrovanej kolegyne /kolegu, nesmie ho posúvať pre celý kolektív svojej školy. Obsah stránok sa nesmie publikovať, šíriť v kolektíve alebo na sociálnych sieťach. Takéto konanie nie je len nekolegiálne, ale aj nelegálne a nečestné voči  kolegyniam registrovaným na stránkach a prispievateľkám, ohrozuje existenciu a fungovanie stránok.
Sme učiteľky/učitelia, učíme deti čestnosti, mali by sme teda aj my konať čestne voči svojim kolegyniam/kolegom. Poplatok je nastavený tak, aby pokryl len nevyhnutné náklady na stránky.
Ďakujem za porozumenie
 
 

„Zvedavé slniečko“ má dve časti:

 • verejnú – prístup majú všetci návštevníci

 • súkromnú – prístup majú len registrovaní návštevníci so zaplateným ročným poplatkom

K dispozícii máte maily:

 • misselivj@gmail.com

 • info@zvedaveslniecka.eu

Podmienky používania stránok www.zvedaveslniecka.eu

na kalendárny rok 2024

Stránky www.zvedaveslniecka.eu slúžia na výmenu, ukladanie, uchovávanie a zdieľanie rôznych učebných materiálov potrebných pre pedagogickú prácu v predprimárnom vzdelávaní.

 

ZASLANÍM REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA / OBJEDNÁVKY SLUŽBY A ZAPLATENÍM POPLATKU REGISTROVANÝ/Á:

súhlasí s poplatkom na udržanie, správu a skvalitňovanie stránok 15 Eur na kalendárny rok s platnosťou od 1.1.2024 do 31.12.2024, ktorý uhradí na účet „www. zvedaveslniecko“…

SK40 7500 0000 0040 1272 6851

súhlasí s podmienkou, že neposkytne prístup do sekcie pre registrovaných používateľov stránok iným osobám a uvedomuje si, že prípadným poskytnutím prístupu neplatiacim používateľom dopúšťa sa protiprávneho konania, ohrozuje existenciu stránok a poškodzuje kolegyne, ktoré si poplatok zaplatili

• prehlasuje, že údaje v registračnom formulári sú pravdivé, súhlasí s ich prípadným overením prostredníctvom kontaktného telefónu a zaväzuje sa postupovať pri registrácii a platbe podľa pokynov administrátorky

• súhlasí so zaradením svojich osobných údajov do databázy internetových stránok „Zvedavé slniečko“, ku ktorým má prístup výhradne administrátorka stránok

má právo na ochranu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov a žiada, aby neboli poskytnuté tretím stranám, ani inak zverejnené

• má právo kedykoľvek registráciu zrušiť bez udania dôvodu, o čom upozorní administrátorku mailom, v prípade, že sa tak stane, nemá nárok na vrátenie pomernej časti registračného poplatku z dôvodu nízkej čiastky registračného poplatku a nákladov s tým spojených

Autor príspevku:

zaslaním príspevku na mail administrátora dáva autor príspevku súhlas s voľným šírením svojej práce bez nároku na odmenu.  Používatelia sú povinní uviesť autora príspevku, keď je uvedený, alebo stránky, z ktorých bol námet čerpaný v zmysle z. č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a použiť ich výhradne na prácu s deťmi a pre deti.

• práca, ktorú poskytne na zverejnenie je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti a ak použije časti práce iných autorov, alebo modifikuje ich prácu, uvedie meno autora, resp. stránky, z ktorých čerpal

• zo samotnej povahy voľne šíriteľných dokumentov vyplýva, že v prípade, ak autor príspevkov nechce, alebo nemôže z akýchkoľvek dôvodov stránky používať, nemôže žiadať o vymazanie svojich príspevkov. Materiály zostávajú zverejnené dovtedy, kým o vymazaní nerozhodne administrátorka stránok . Vymazanie príspevku bude vykonané iba v prípade, že počas 6 mesiacov príspevok nebude stiahnutý používateľmi stránok.

Administrátorka stránok:

má právo odmietnuť registráciu bez udania dôvodu, o čom upovedomí žiadateľa/ku kontaktným mailom

• má povinnosť vrátiť registračný poplatok, ak nesúhlasí s registráciou a medzitým bol zaplatený registračný poplatok

• poskytuje registrovaným používateľom priestor na bezplatnú prezentáciu vlastnej práce a práce školy, v ktorej pracuje, prípadne internetových stránok školy

• zverejnením príspevkov, týkajúcich sa prezentácie vlastnej práce alebo školy, rešpektuje právo na osobný názor, za obsah a kvalitu nezodpovedá

• dbá na to, aby príspevky, ktoré zverejňuje boli v súlade s ŠVP, ak sa jedná o materiál, ktorý ma povahu metodickej pomôcky

• má právo príspevok vrátiť bez uverejnenia na úpravu, v prípade, že nezodpovedá požiadavkám estetickým, výchovno-vzdelávacím, nesúvisí s pedagogickou činnosťou a rozsah úpravy nie je v kompetencii administrátorky

• má právo na odmietnutie príspevku, ak jeho obsah je urážlivý alebo diskriminačný

• zverejňuje materiál, ktorý môže, ale nemusí byť metodickým materiálom / môže byť len inšpiráciou a pomôckou /, poskytuje prehľad o plánovaní, živote a práci na materských školách prostredníctvom uverejňovania príspevkov, propaguje prácu učiteliek

• vytvára inšpiračné a motivačné zásobníky z vlastných zásobníkov i zo zásobníkov prispievateliek

 


 

Nie je možné pridávať komentáre.


© 2011 Všetky práva vyhradené

Príspevky na stránkach sú zo zbierok admninistrátorky a prispievateliek. Sú určené k práci s deťmi. Publikovanie, zverejňovnie príspevkov na verejných sieťach a používanie príspevkov v oficiálnom styku je podmienené súhlasom autorky príspevku alebo komentára. Administrátorka nezodpovedá za obsah príspevkov a komentárov, ktoré na stránke publikujú prispievateľky. Ak sa v obsahu nájde obrázok, text alebo fotografia na ktorú máte autorské práva, upozornite administrátorku a tento obsah bude zmazaný. Ďakujem.