ARCHÍV

Návštevy
Celkom1190113
Mesiac948
Dnes50
Online1
ČÍSLA – počítanie

1…Slimáčik má jeden dom, poriadok má stále v ňom.
Upratuje každý deň,bol som uňho, preto viem.

2…Naťahuje zajko uši má ich dve, dobre tuší.
Umýva ich zas a zas, nestačí mu iba raz.

3…Ježia mať má len tri deti, na záhradu s nimi letí.
Tri detičky ľahučko,schovajú sa pod bruško.

4…Prileteli štyri mušky sadli si na naše hrušky.
Na tých hruškách ticho sedia, ani slovko nepovedia.

5…Päť kvietočkov sedí v tráve, priletel k nim motýľ práve.
1,2,3,4,5,pohojdá sa na nich hneď.

6…Malá žabka hlad má veľký, cukríky má od priateľky.
Dala jej ich včera šesť, od hladu ich musí zjesť.

matematika

 

Štyri kroky dopredu, štyri kroky dozadu,
štyri kroky dopredu, štyri kroky dozadu,
pozri sem, pozri tam, ja sa z toho vymotám,
pozri sem, pozri tam, ja sa z toho vymotám.

Na tri kroky dopredu, na tri kroky dozadu,
na tri kroky dopredu, na tri kroky dozadu,
dupni sem, dupni tam, ja sa z toho vymotám,
dupni sem, dupni tam, ja sa z toho vymotám.

Na dva kroky dopredu, na dva kroky dozadu,
a dva kroky dopredu, na dva kroky dozadu,
skočím sem, skočím tam, ja sa z toho vymotám,
skočím sem, skočím tam, ja sa z toho vymotám.

Na jeden krok dopredu, na jeden krok dozadu,
na jeden krok dopredu, na jeden krok dozadu,
krok sun sem, krok sun tam, ja sa z toho vymotám,
krok sun sem, krok sun tam, ja sa z toho vymotám.

Prispela: Michaela Vaľková


 

PLÁNY 2019

 

AKTUALITY 2019
KNIŽNICA
VZDELÁVANIE
- Kontinuálne vzdelávanie
Tangramová rozprávka
Plávajúce a neplávajúce predmety
M.Godárová
J.Obložinská
20.1.2019
8.3.2019
VZDELÁVANIE
- Odborné podklady 2019
Príplatok za profesijný rozvoj
9.10.2019
DRAMATIZÁCIE
- Scénky s aktivitami
Červený nos
Perníkový domček
N.Renčková
Lívia
10.1.2019
11.12.2019
POÉZIA
- Básne - povolania
- Veršované rozprávky
- Veľká noc - básne
- Rodina
- Ročné obdobia - Jeseň
- Mikuláš - básne


- Vianoce: Zásobník...

Povolania s obrázkami
Dvanásť mesiačikov
- prezentácia
Vymódené vajíčka
...rubrika doplnená o nové básne
...rubrika doplnená o nové básne
Mikulášska
Anjel, Vianočná báseň, Advent
Čudná správa - báseň s obrázkami
Moje vianočné prianie
Vianoce, Hviezdička, Zababušená básnička
N.Renčková4.3.2019
10.3.2019

10.4.2019
7.5.2019

19.11.2019


29.11.2019
9.12.2019
12.12.2019
PRÓZABodkované vajíčko
Chlapček v guli
N.Renčková20.3.2019
9.12.2019
Príbehy s aktivitamiVeľkonočná nehoda
Vajíčko
Zranený vtáčik
O žabke
Jedlička
Čaro Vianoc
N.Renčková10.4.2019

25.4.2019
26.4.2019
29.11.2019
17.12.2019
PLÁNOVANIE
PLÁNY 2019Elbáčik v zime
Zimné športy
Dobré ráno, dobrú noc
5 Prštekov na ruke
Otvorme si knihu
Moja rodina
Moja krajina
Mamička Zemička
Elbáčik v Afrike
Chrobáčiky a ich kamaráti
Keď semafor zažmurká
Dovidenia vtáčiky
Kto som, aký som
Rok má štyri deti
Až vyrastiem budem
M.Vaľková7.2.2019


19.2.2019
15.3.2019
20.5.2019


10.7.2019

19.9.2019
25.10.2019
19.11.2019
28.11.2019
PLÁNY 2019Moje ruky a oči objavujú
Hurá na sane
Plamienok objavuje a zabáva sa
Plamienok víta jar
Plamienok v knižnici
Vtáčatá
Lesným chodníčkom
Mojich 5 zmyslov
M.Kapitančíková14.2.2019
15.2.2019
25.4.2019
25.4.2019

25.4.2019
28.11.2019
PLÁNY 2019Čistotníček
Rastieme zdravo
Škôlkárov deň
Lívia29.8.2019
19.9.2019
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
ORIENTÁCIA V ČASE
- Ročné obdobie

- Mesiace v roku
JAR - marec, apríl, máj
LETO - jún, júl, august
1. Aktivity s kalendárom
2. Aktvity s kalendárom
N.Renčková7.6.2019

8.9.2019
10.12.2019
HISTÓRIA OKOLIA
- Regionálna kultúra
Gazdovská izba
Karnevalové pozvánky a diplomy
1. Stravovanie v minulosti
2. Stravovanie v minulosti
Karneval - program
M.Kapitančíková
J.Sameková

N.Renčková

Lívia
13.2.2019
24.2.2019



11.12.2019
ĽUDIA V BLÍZKOM A ŠIRŠOM OKOLÍ
- Rodina
- Deti, škola, spoločnosť
Máme sa radi
Ako môžeme pomáhať
N.Renčková3.5.2019
11.11.2019
PROSOCIONÁLNE SPRÁVANIE
- Prosocionálne aktivity
Veľké upratovanie
V núdzi poznáš priateľa
Mamička má z nás radosť
N.Renčková26.1.2019
10.2.2019
3.5.2019
DOPRAVNÁ VYCHOVA
- Dieťa - účastník cestnej premávky
Policajt RobertN.Renčková8.7.2019
ČLOVEK A SVET PRÁCE
Remeslá a profesie
- Profesie
Záchranná akciaN.Renčková19.11.2019
BESIEDKY
Úcta starším
Zásobník
Stará mama a dedkoTereza24.3.2019
Deň matiek
- Zásobník básní

- Scénky
...rubrika doplnená o nové básne

Kamaráti
Pre mamičku a otecka
Tereza
N.Renčková

N.Renčková
Tereza
Apríl
Máj

7.5.2019
10.5.2019
VianoceVianočné pásmo
Betlehemská hra
Lívia
N.Renčková
11.11.2019
12.12.2019
MikulášPrivítanie MikulášaLívia9.12.2019
MATEMATIKA
ČÍSLA A VZŤAHY
- Sčítanie a odčítanie

- Čísla...

- Porovnávanie skupín
Aktivity zo záhradky
Kolky
Slovné úlohy
Ako vyzerajú čísla
Počítame do desať
Veselé počítanie
N.Renčková6.4.2019
3.2.2019
2.6.2019
12.5.2019
9.8.2019
8.9.2019
PRÁCA S INFORMÁCIAMI
- Digitálne hry
DominoN.Renčková29.1.2019
LOGIKA
- Postupnosť
- Triedenie v skupinách
Sudoku pre najmenších
1.Človiečikovia
2.Človiečikovia
N.Renčková19.2.2019
19.9.2019
GEOMETRIA A MERANIE
- Meranie objektov – výška, dĺžka, hrúbka…
Rozmery - zhrnutieN.Renčková19.9.2019
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
PÍSANÁ REČ
Explicitný význam textu
- Maľované čítanie








O kocke
Čert a Káča
Dobre ukryté
Výstava
Klamárska rozprávka
Farbičky krásy
Ako šla sliepka na výlet
Zvieratká a zbojníci
Rýchla pomoc
Futbal
Vtáčatká
Šupiny pre šťastie
Nádielka pre zvieratká
Zvierací karneval
Ako straka nakupovala darčeky
N.Renčková14.1.2019
10.2.2019
10.4.2019
20.2.2019
12.5.2019
25.4.2019
20.5.2019
19.11.2019

14.5.2019
29.11.2019
09.12.2019
17.12.2019
6.1.2020
Koncept tlače....
- Abeceda
Písmenka v básničkeN.Renčková12.5.2019
Znalosť žánrov...
- Príslovia
Trpezlivosť ruže prináša
Trafená hus zagága
S poctivosťou najďalej zájdeš
Čistota pol života
Kde sa dvaja bijú, tretí víťazí
Bez práce nie sú koláče
Kto inému jamu kope
N.Renčková23.5.2019
Fonologické procesy a fonologické uvedomovanie
- Slová a slabiky

SlabikujemeN.Renčková11.11.2019
HOVORENÁ REČ
Artikulácia a výslovnosť
Gramatická správnosť a spisovnosť
Rozprávka o jazýčku
Predložky
Prídavné mená
Tereza
N.Renčková
10.5.2019
8.9.2019
ČLOVEK A PRÍRODA
RASTLINY
- Kvety

- Rastliny v záhrade a na poli
- Stromy, les...
Od bylinky k lieku
Kvety mnohých farieb

Čo rastie na poli
Stromy
M.Godárová
N.Renčková
20.1.2019
8.7.2019

22.3.2019
9.8.2019
ŽIVOČÍCHY
- Domáce zvieratá


- Hmyz
- Exotické zvieratá
Záchrana z gazdovstva
Bodkované vajíčko
Užitočné zvieratá
Rozprávka o spievaní
Hmyz
Návšteva v ZOO
N.Renčková15.3.2019
20.3.2019
21.3.2019
3.5.2019
8.7.2019
8.7.2019
VNÍMANIE PRÍRODY
- Počasie
- Jeseň
- Prírodné javy
Počasie v básni
Jesenné príbehy
Záchrana ježkov
Prírodné javy v kocke
N.Renčková9.8.2019
25.10.2019

11.11.2019
INTERAKTÍVNA TABUĽA
ACTIVINSPIRE
- Zásobník pracovných zošitov
Šport
Zima
Rozprávka o domčeku
B.Moravčíková, Tereza
Tereza
17.2.2019
20.2.2019
14.5.2019
ZDRAVIE A POHYB
Sezónne aktivity a kurzyŠkôlkárska olympiádaM.Kapitančíková15.2.2019
Pohyb a telesná zdatnosť
- Polohy a postoje
ŠašoJ. Sameková17.2.2019
Zdravie a zdravý životný štýl
- Pohyb pre zdravie
Policajt, Jabĺčko, Vlk, Sova
V škôlke, Usilovná včielka
Nezvyčajná úroda, Na hubách,
Slimáčik, Vtipkár vetrík,
Neskorá jeseň, Zlatá jeseň,
Let na dáždniku, Žabí sviatok
Zima - motivačné cvičenie
Tereza
N.Renčková

24.03.2019
28.4.2019









10.12.2019
- Prevencia ochorenia a starostlivosť o zubyKamilka a vlk s boľavým zubomN.Renčková25.4.2019
UMENIE A KULTÚRA - HV
Vokálne činnosti
- Zásobník motivačných piesní
Keď som ja slúžilN.Renčková10.3. 2019
Percepčné činnosti
- Melodické hudobné nástroje
Hudob. nástroje v básniN.Renčková9.8.2019
FOTOALBUM
VÝTVARNÉ AKTIVITY
- 290 Výtvarne krúžkyOhňostroj
Korčule
Karneval
Červená čiapočka 1,2,
Tri prasiatka1,2
Farbičky, Pat a Mat
Šípková Ruženka, Zlatovláska
Johanka Obložinská5.1.2019
24.1.2019
8.3.2019
2.4.2019
ZAHRAJME SA SPOLU
205 Domino
203 Spoločenské hry
Doplň bodky
Perníková chalúpka
Škaredé kačiatko
Alica v ríši zázrakov
Macko a jeho kamaráti
Tereza
N.Renčková
31.1.2019
4.3.2019
10.3.2019
15.3.2019
16.3.2019
PIESNE A BÁSNE
58 Piesne - ZimaMrázik potmehúd
Zima tu je,
Zima
Biely sniežik
N.Renčková
Tereza
25.1.2019
1.2.2019
3.2.2019
20.2.2019
89 Piesne - Mamičkám
Maminke
Ráno
Ďakujeme mamičky
U mamy
Tancuj, tancuj
Mamka moja milá
Mamičke pre radosť
Tereza1.2.2019
28.3.2019

1.5.2019
10.5.2019
10.5.2019
11.5.2019
266 Piesne - Pre otcaOcková náručTereza4.2.2019
295 Piesne - RodinaBabke a dedkoviTereza5.2.2019
57 Motivačné piesneDobré ráno, dobrý deň
Žabka
Čie je to dievčatko
Zeleninka
Domček
Vrabci
Prší
Tereza23.2.2019
24.3.2019


14.5.2019
21.5.2019
25.5.2019
168 Piesne - JarPúpavienky
Máj 1, 2
Tereza
N.Renčková
25.2.2019
7.5.2019
235 - Fašiangy, karnevalFašiangyTereza6.2.2019
228 Motivačné básneAkí smeN.Renčková20.5.2019
81 ŽartovnéMala som miléhoTereza25.5.2019
OMAĽOVANKY
85 O - ZvieratáZvieratkáD. Nováková10.1.2019
87 O - JarKraslice
Veľkonočné pozdravy
8.4.2019

PRACOVNÉ LISTY
57 GrafomotorikaTelefón
Lyžiar
Ako lieta lístok
M.Kapitančíková13.2.2019
15.2.2019
28.11.2019
PRACOVNÉ AKTIVITY
254 PA - VIANOCEAnjeliky a svietnik so sadryLívia13.12.2019
216 PapierTelefón, televízor
Korčule, korčuliarka
Motýľ
M.Kapitančíková

Tereza
13.2.2019
15.2.2019
21.5.2019
63 PA - JarSnežienky
Vtáčiky, baránky
Tereza17.3. 2019
MATEMATIKA
189 Porovnávanie počtuŠporty - tvorenie dvojícM.Kapitančíková15.2.2019
234 Body a čiaryTulipán, Fazuľa, Sliepka, Kačka - labyrintN.Renčková10.4.2019
213 Orientácia v rovineKam letíš vtáčikM.Kapitančíková28.11.2019
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
- 207 Slovná zásoba
- 240 Súvislé vyjadrovanie
- 138 "Čítame" rozprávky...

- 113 Odpíš ako vieš
Pomenuj obrázky
Karneval
Milé prekvapenie
Keby som bol
E 1-6
N.Renčková

Tereza

M.Kapitančíková
10.4.2019
6.1.2019
22.5.2019
22.5.2019
28.11.2019
AKTIVITY V MŠ
Pravidlá pre rodičov
Jesenné inšpirácie
Lívia25.10.2019
11.11.2019

 


© 2011 Všetky práva vyhradené

Príspevky na stránkach sú zo zbierok admninistrátorky a prispievateliek. Sú určené k práci s deťmi. Publikovanie, zverejňovnie príspevkov na verejných sieťach a používanie príspevkov v oficiálnom styku je podmienené súhlasom autorky príspevku alebo komentára. Administrátorka nezodpovedá za obsah príspevkov a komentárov, ktoré na stránke publikujú prispievateľky. Ak sa v obsahu nájde obrázok, text alebo fotografia na ktorú máte autorské práva, upozornite administrátorku a tento obsah bude zmazaný. Ďakujem.