ARCHÍV

Návštevy
Celkom1156557
Mesiac2971
Dnes147
Online4
PRÍPRAVY 2018

ČO BOLO ĎALEJ

KTO ICH POZNÁ

Obrázky sú k dispozícii vo FOTOALBUME

– Jazyk a komunikácia /240 Súvislé vyjadrovanie

Prispela: Simona Macháčková

SNEHULIENKA

JEŽ A ZAJAC

ZVIERATÁ V LESE

HRA S KNIHOU PAMPÚŠIK

CIRKUS HOPSASA

JARNÉ ZOBÚDZANIE

O SLNKU A VETRE 

Maľované čítanie: https://zvedaveslniecka.eu/index.php/nggallery/lego/138-citame-rozpravky-a-basne?page_id=1379 

Prispela: Viera Turková


 

AKTUALITY 2018
KNIŽNICA
VZDELÁVANIE
Odborné podklady
2016-2018
VÝSKUMNE LADENÁ KONCEPCIA TECHNICKÉHO
VZDELÁVANIA
Jarmila Z.27.2.2018
DRAMATIZÁCIEO Gaštankovi
- maľované čítanie,
- scénka
O vrabčiakovi
Jesenná pošta
N.Renčková4.10.2018


25.10.2018
11.11.2018
POÉZIA
Ľudské teloChoroba a zdravieN.Renčková5.12.2018
VianoceMedovníčkyN.Renčková5.12.2018
Básne - RodinaRodina je ako stromTereza4.3.2018
PRÓZAPotrestaná pýcha
Prečo cibuľa plače
Lístoček dubový
N.Renčková13.9.2018

20.11.2018
BESIEDKY
MIKULÁŠ - SCENÁRE
Bsiedka pre MikulášaVítame ťa Mikuláš 2017S. Macháčková2.1.2018
VIANOCE
Scenáre k VianociamBetlehemský príbeh
- scenár a prezentácia besiedky
Vianoce 2017
M. Kapitančíková
S.Macháčková 2017
15.1.2018

2.1.2018
INTERAKTÍVNA TABUĽA
ACTIVINSPIRE
Zásobník pracovných zošitov*
Kvapka krvi
Hudobné nástroje
Priestorové tvary
Urči poradie
Hra s knihou o mravcovi
O lenivej sliepočke - aktivity
Hmyz, Delenie
Tvoríme dvojice 1
Tvoríme dvojice 2
Kvety 1 - aktivity
Kvety 2 - aktivity
Kvety 3 - aktivity
Doprava 1 - aktivity
Doprava 2 - aktivity
Zvieratá
Dopravné prostriedky
Geometrické tvary
Zvieratá a prostredie

*
Fabianová
Fabianová
Danišková
Danišková
Tereza
Tereza
Danišková
Tereza

E.Danišková
E.Danišková


B. Moravčíková
*
23.1.2018
23.1.2018
28.1.2018
3.2.2018
25.2.2018
17.3.2018
27.3.2018
5.4.2018
17.4.2018
25.4.2018
26.4.2018
27.4.2018
29.4.2018
1.5.2018
11.5.2018
18.6.2018
21.6.2018

PLÁNOVANIE
PRÍPRAVY
- Prípravy 2018Jarné zobúdzanie
O slnku a vetre
Cirkus Hopsasa
Zvieratá v lese
Hra s knihou Pampúšik
Snehulienka, Jež a zajac
Kto ich pozná
Čo bolo ďalej
V. Turková 2017
S. Macháčková 2017
S. Macháčková 2017
2.1.2018
3.1.2018
19.2.2018
PLÁNY 2018MDD
Je tu leto
Keď semafor zabliká
Dieťa - zázrak života
Svet vo farbách - Misie
Kto sa o nás stará
Moje mesto
V záhrade v lese
M.Kapitančíková6.7.2018


10.7.2018
7.11.2018
8.11.2018


ČLOVEK
A SPOLOČNOSŤ
HISTÓRIA OKOLIA
- Regionálne zvyky: Minulosť a prítomnosť
U pekára a na trhuN.Renčková23.4.2018
HISTÓRIA OKOLIA
- Regionálna kultúra
- Vianočné zvyky a tradície
Vianočné zvykyN.Renčková11.12.2018
Fašiangy
Veľkonočné zvyky a tradície
Páračky
Príprava na Veľkú noc
N.Renčková
29.1.2018
19.3.2018
ĽUDIA V BLÍZKOM A ŠIRŠOM OKOLÍ
Moja rodina
Dobruľka doma
Dobruľka u lekára
Dobruľka sa smeje
Dobruľka a očkovanie
Dobruľka je zeleninku
Dobruľka a grilovačka
Dobruľka číta noviny
Dobruľka ochorela


N.Renčková
6.4.2018
8.4.2018
20.4.2018
8.5.2018
15.5.2018
19.5.2018
12.6.2018
17.6.2018
ORIENTÁCIA V OKOLÍ
Bydlisko
Jarné upratovanie
Sťahovanie
N. Renčková9.4.2018
2.10.2018
ZÁKLADY ETIKETY
Správanie v spoločnostiČarovné slovíčka
V divadle
N. Renčková16.10.2018
20.12.2018
Prosocionálne aktivityList Ježiškovi
N. Renčková10.12.2018
GEOGRAFIA OKOLIAĽadopádyN. Renčková20.12.2018
DOPRAVNÁ VÝCHOVAKedy budem šoférovaťN. Renčková11.11.2018
NÁRODNÉ POVEDOMIE
Slovensko - symbolyHurá na olympiáduN. Renčková15.1.2018
ČLOVEK
A SVET PRÁCE
REMESLÁ A PROFESIE
- ProfesieZáchranár
Jeden vie to, iný zas iné
Myšiačik
N. Renčková
4.1.2018
24.5.2018
23.11.2018
MATEMATIKA
GEOMETRIA A MERANIE
Meranie objektovGeometriaEmília Danišková28.1.2018
ČÍSLA A VZŤAHY
Delenie
O vedcovi
N.Renčková24.9.2018
ZDRAVIE A POHYB
ZDRAVIE A ZDRAVÝ
ŽIVOTNÝ ŚTÝL
Pohyb pre zdravieČo nám zima ponúka
Olympiáda
Olympiáda - aktivity
I. Feščáková
N.Renčková
N.Renčková
10.1.2018
18.1.2018
16.1.2018
Prevencia ochorenia
a starostlivosť o zuby
Zdravé zúbkyEmília Danišková28.1.2018
Zdravie a zdravý životný štýl
- Zdravá výživa
VareškyN.Renčková5.12.2018
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
PÍSANÁ REČ
Explicitný význam textu
- maľované čítanie

*
V knižnici
Jar
Nečakané prekvapenie
Počasie
Zlatá rybka
Zvonćek
Jahody
Ako som prehrala preteky
Prečo Karolínka klamala
Oberačka
Ospalý kamarát
*
N. Renčková
*
13.2.2018
13.3.2018
20.3.2018
13.4.2018
11.6.2018
10.6.2018
12.6.2018
25.7.2018
25.7.2018
25.9.2018
8.11.2018
FONOLOGICKÉ PROCESY A UVEDOMOVANIE
- Hlásky a písmená
Zvieratká
A - STRATENÝ ALÍK,
B - NEBOJÁCNA BLEDULINKA
C – CIBUĽAČKA OD CILKY,
D – DRAK NA CESTÁCH
E – MLSNÁ EVIČKA,
F – FRNDUĽA FANKA,
G – GUMÁKY,
H – HRDINA HUBERT
CH - CHLADNÁ ROZPRÁVKA
I – ILONKINE ZÚBKY,
J - KRAJČÍROČKA JANA
K - KORUNA A KLOBÚK,
L - LACKO RYBÁROM
M - BÁBÄTKO MARUŠKA,
N - BOĽAVÁ NOHA
O - NA NÁVŠTEVE V ZOO,
P - POPLETENÝ PETRÍK
R - NA NÁVŠTEVE U RYBIČKY
S - STANKO A SLON
T - TONKO A SEMAFOR
U - V CIRKUSE
V - VČELY A MEDVEĎ
Z - JANKO KRÁĽOM
Y - YVETKINA ZÁHRADKA
N.Renčková16.11.2018
4.9.2018

2.9.2018

10.9.2018
11.9.2018Znalosť žánrov...
- Bájky

Prvé bájky

N.Renčková

2.6.2019
UMENIE A KULTÚRA - HV
PERCEPČNÉ ČINNOSTI
Melodické hudobné nástrojeMuzikantiN.Renčková9.2.2018
Vokálne činnosti
- Zásobník: Motivačné piesne
*
Slnko - nezbedník
Porezaný prštek
*
N.Renčková
*
19.3.2018
16.6.2018
ČLOVEK A PRÍRODA
PRÍRODNÉ JAVY
Topenie a tuhnutieTopenie látokEmília Danišková28.1.2018
VNÍMANIE PRÍRODY
PočasiePočasieEmília Danišková28.1.2018
ZimaZima a jej radosti i starostiEmília Danišková28.1.2018
PRÍRODNÉ JAVY
Svetlo a tienePoruchaN.Renčková2.10.2018
NEŽIVÁ PRÍRODA
VodaKvapky cestovateľkyN.Renčková13.5.2018
FOTOALBUM
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
- 138 Maľované čítanie
O slnku a vetre
Kto ich pozná
O červenej sliepočke
O lenivej sliepke
V. Turková
S. Macháčková
Tereza
Tereza
2.1.2018
3.1.2018
26.2.2018
9.3.2018
- 212 Fonematická diferenciáciaRovnaké hlásky
Slovný had
V. Turková
S. Macháčková
2.1.2018
3.1.2018
- 240 Súvislé vyjadrovanieMedovníček
Myšky a ježko 1-4
Psíček a mačička 1-4
Macko na prechádzke
V. Turková
S.Macháčková, Tereza
S.Macháčková, Tereza
S.Macháčková, Tereza
2.1.2018
5.2.2018
17.2.2018
19.2.2018
- 209 ArtikuláciaVýslovnosť "č"V. Turková2.1.2018
VÝTVARNÉ AKTIVITY
- 291Hra s materiálmi

- 290 Výtvarne krúžky
Zástava
Pena na holenie
Plán výtvarného krúžku
Slnecnice1,2
Lístie 1 - 7
Vianočné ozdoby
Johanka Obložinská22.1.2018
1.2.2018
9.9.2018
4.10.2018
16.11.2018
13.12.2018
PRACOVNÉ AKTIVITY
128 Technické materiályTyčinkyJohanka Obložinská1.2.2018
253 MikulášPA - Mikuláš S. Macháčková 20172.1.2018
254 PA - VianoceAdventný veniec a strom
Vianočný strom
Tereza
S. Macháčková 2017
1.1.2018
2.1.2018
PRACOVNÉ LISTY
43 GrafomotorikaZvieratá
Jarná grafomotorika
B.Moravčíková18.7.2018
ZAHRAJME SA SPOLU
Doplň bodkyTereza31.1.2019
298 DubbleJar
Čísla a farby
Abeceda v obrázkoch
Kvety
Doprava
Zvieratá
J.Obložinská
J.Obložinská
Tereza
13.3.2018
14.3.2018
18.3.2018
20.4.2018
29.4.2018
7.5.2018
206 PEXESOTangram - pexesoTereza17.4.2018
203 SPOLOČENSKÉ HRYUčíme sa počítaťN.Renčková4.10.2018
HRY S OBRÁZKAMI
82 ZvieratáDoplň zvieratá
Ukryté zvieratá
Tiene - zvieratá
Zvieratá a prostredie
B.Moravčíková

N.Renčková
B.Moravčíková
6.5.2018
12.5.2018
25.7.2018
3.8.2018
139 Dopravné prostriedkyVesmírne tiene
Nájdi rovnakú raketu
B.Moravčíková15.7.2018
16.7.2018
155 POČASIEPočasie - tieneN.Renčková25.7.2018
MATEMATIKA
213 Orientácia v rovine
197 Postupnosť
Štvorcová sieť
Spájaj postupne čísla
B.Moravčíková19.7.2018
3.8.2018
PIESNE A BÁSNE
81 ŽartovnéAbeceda nie je veda

N.Renčková

2.9.2018


 

DECEMBER 2017
INTERAKTÍVNA TABUĽA
ACTIVINSPIRE
- Zásobník PZ
*
Ťuki, ťuki
*
12.12.2017
FOTOALBUM
MATEMATIKA
- 189 Porovnávanie počtu
*
Vianočný strom, Vianočný strom hviezdičkový
*
1.12.2017
ZAHRAJME SA SPOLU
- Pexeso
*
Vianočné pexeso 1-3
*
3.12.2017
VÝTVARNÉ AKTIVITY
- 291 Hra s materiálmi
*
Žalude, Vyšívanie tupou ihlou
*
4.12.2017
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
- Čítame rozprávky, básne...
*
Ako sa zrodil snehuliak
Snehuliak a vrabec
*
17.12.2017
26.12.2017
PIESNE A BÁSNE
- Piesne - Zima
*
Prosba vtáčkov
*
28.12.2017

 


© 2011 Všetky práva vyhradené

Príspevky na stránkach sú zo zbierok admninistrátorky a prispievateliek. Sú určené k práci s deťmi. Publikovanie, zverejňovnie príspevkov na verejných sieťach a používanie príspevkov v oficiálnom styku je podmienené súhlasom autorky príspevku alebo komentára. Administrátorka nezodpovedá za obsah príspevkov a komentárov, ktoré na stránke publikujú prispievateľky. Ak sa v obsahu nájde obrázok, text alebo fotografia na ktorú máte autorské práva, upozornite administrátorku a tento obsah bude zmazaný. Ďakujem.