ARCHÍV

Návštevy
Celkom1058392
Mesiac3523
Dnes13
Online4
NOVEMBER 2016
INTERAKTÍVNA TABUĽA
ACTIV INSPIRE
- Zásobník pracovných zošitov
*
Hráme sa so zvieratkami
Dopravné prostriedky
Záhady našej záhrady
Hry na snehu
Veselé zvieratká
Jesenná skladačka
Priestorové tvary
Maľované krížovky
Vymysli príbeh
Čo nepatrí do riadku
Príde k nám Mikuláš
*
1.11.2016
2.11.2016
4.11.2016
9.11.2016
11.11.2016
12.11.2016
15.11.2016
16.11.2016
22.11.2016
23.11.2016
27.11.2016
MATEMATIKA
GEOMETRIA A MERANIE
- Štvorcová sieť
*
MIKULÁŠSKÝ LABYRINT
*
9.11.2016
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
PROSOCIONÁLNE SPRÁVANIE
- Práva detí
O hlúpom mýšatku12.11.2016
UMENIE A KULTÚRA - HV
RYTMICKÉ ČINNOSTI
- Rytmizácia
*
Rytmus s hudobnými nástrojmi
Pomenuj a počúvaj
*
6.11.2016
9.11.2016
PERCEPČNÉ ČINNOSTI
- Počúvanie hudby
Vysoké a nízke tóny18.11.2016
VOKÁLNE ČINNOSTI
- Vianoce
Adventný kalendár23.11.2016
ČLOVEK A PRÍRODA
ŽIVOČÍCHY
- Domáce zvieratá
Ako mačiatko zabudlo prosiť2.11.2016
ZDRAVIE A POHYB
POHYB A TELESNÁ ZDATNOSŤ
- Pohybové hry
* Hra na jeseň, Na šarkana, Kopeme zemiaky*
5.11.2016
KNIŽNICA
POÉZIA
- Autorská poézia: Ľubica Svoreňová
*
Doplnené o nové básne a pieseň
*
1.11.2016
VZDELÁVANIE
- Kontinuálne vzdelávanie
*
Dúhový kohútik
*
1.11.2016
DRAMATIZÁCIESnehuľkovia a snehuľky2.11.2016
PRÓZAVeverička, O kohútikoch a hrebienkoch, Ako slniečku trhali zuby2.11.2016
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
KONCEPT TLAČE...
- Abeceda
Abeceda - labyrint13.11.2016
FOTOALBUM
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
138 "Čítame rozprávky...."
*
O zime
Zlomyseľný škriatok
*
18.11.2016
2.11.2016
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
206 Pexeso
Deti sveta4.11.2016
HRY S OBRÁZKAMI
- 199 Nájdi rozdiel
Tvary - rozdiel13.11.2016
MATEMATIKA
- Tangram
Čísla - predloha13.11.2016

 

OKTÓBER 2016
INTERAKTÍVNA TABUĽA
ACTIV INSPIRE
- Zásobník ZPZ
*
Rodinky na farme
Hráme sa s farbami
Lienkine bodky
Lienky a ich počet
Moja rodina-Joker
Hra s jesennými plodmi
Štvorec a kocka
Písmenkové pexeso
V Zelovoci - zelenina
V Zelovoci - ovocie
Farby
*
4.10.2016
8.10.2016
10.10.2016
10.10.2016
13.10.2016
17.10.2016
21.10.2016
22.10.2016
25.10.2016
27.10.2016
29.10.2016
PLÁNOVANIE
PLÁNY 2016-2017
- Plány 2016
*
Dominanty mesta
Kto sa o nás stará
V záhrade a v lese
Dovidenia vtáčatá
*
5.10.2016

27.10.2016
ČLOVEK A PRÍRODA
VNÍMANIE PRÍRODY
- Počasie
*
Anička v jeseni
*
13.10.2016
ČLOVEK A SVET PRÁCE
REMESLÁ A PROFESIE
- Profesie
Jožko Pletko - predavač, predavačka25.10.2016
MATEMATIKA
GEOMETRIA A MERANIE
- Orientácia v priestore
*
Kam sa schoval Murko
*
12.10.2016
GEOMETRIA A MERANIE
- Štvorcová sieť
Nájdi cestu - Jeseň21.10.2016
KNIŽNICA
VZDELÁVANIE
- Kontinuálne vzdelávanie: KV
*
Aký je to pocit
Aktivity na uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja
*
11.10.2016
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
ZÁKLADY ETIKETY
- Spoločenské správanie
*
Jožkov balónik
*
12.10.2016
ORIENTÁCIA V ČASE
- Doma a v materskej škole
*
Deň v materskej škole
Izbičky detí
*
12.10.2016
FOTOALBUM
ZAHRAJME SA SPOLU
- Puzzle
*
Dopravné prostriedky
*
5.10.2016
ZAHRAJME SA SPOLU
- Domino
- Spoločenské hry
*
Jeseň
Moja rodina-Joker
Jesenné hry
*
9.10.2016
13.10.2016
15.10.2016
PIESNE a BÁSNE
- Motivačné básne - jeseň
*
Jeseň
*
9.10.2016
MATEMATIKA
- Číselné predstavy
*
Počítame bodky
*
9.10.2016
MATEMATIKA
- Porovnávanie počtu
*
Lienky - rovnaký počet
*
10.10.2016
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
- Prediktabilná kniha
*
Vitaj v našom obchode
V zelovoci - zelenina 1- 11
V zelovoci - ovocie 12 - 22
*
15.10.2016
23.10.2016
27.10.2016
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
-Čítame rozprávky...
Môj dedko19.10.2016

 

Zásobník básní k počasiu

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Zásobník básní pre maličkých

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Zásobník básní o Slovensku

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

ZÁSOBNÍK VYČÍTANIEK

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

ZÁSOBNÍK HÁDANIEK

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 


© 2011 Všetky práva vyhradené

Príspevky na stránkach sú zo zbierok admninistrátorky a prispievateliek. Sú určené k práci s deťmi. Publikovanie, zverejňovnie príspevkov na verejných sieťach a používanie príspevkov v oficiálnom styku je podmienené súhlasom autorky príspevku alebo komentára. Administrátorka nezodpovedá za obsah príspevkov a komentárov, ktoré na stránke publikujú prispievateľky. Ak sa v obsahu nájde obrázok, text alebo fotografia na ktorú máte autorské práva, upozornite administrátorku a tento obsah bude zmazaný. Ďakujem.