ARCHÍV

Návštevy
Celkom1048096
Mesiac4541
Dnes183
Online3
Pracovné zošity

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

JÚL – AUGUST 2016
INTERAKTÍVNA TABUĽA
ACTIVINSPIRE
- Zásobník prac.zošitov
*
Nájdi rozdiel medzi obrázkami
Paličky
Čiary
Vpravo - vľavo
*
1.7.2016
14.7.2016
18.7.2016
19.7.2016
KNIŽNICA
VZDELÁVANIE
- Metodiky
*
Deti cudzincov vo výchovno-vzdelávacom procese
ŠVP - schváleny 6.7.2016
VÝVINOVÉ ÚROVNE 2016 - platné od 1.9.2016
*
23.7.2016

8.7.2016
30.8.2016
ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMYŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM - odporúčania platné od 1.9.2016
20.8.2016
MATEMATIKA
ČÍSLA A VZŤAHY
- Porovnávanie počtu
*
Na hojdačke
*
23.7.2016
ČÍSLA A VZŤAHY
- Numerická postupnosť
*
Usporiadaj čísla
*
12.8.2016
LOGIKA
- Triedenie v skupinách
*
Domáce zvieratá - dvojice
Stromy a sovy
*
12.8.2016
14.8.2016
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
PÍSANÁ REČ
- Grafomotorické predpoklady písania
*
Píšeme čísla
*
16.8.2016
PÍSANÁ REČ
- Implicitný význam textu - Dokonči príbeh
Lienka Emka a jej kamaráti31.8.2016
UMENIE A KULTÚRA - Vv
VÝTVARNÉ ČINNOSTI S FARBOU
- Farby
*
Horúce leto
Farby a ich miešanie
*
16.7.2016
23.7.2016
ČLOVEK A SVET PRÁCE
MATERIÁLY A ICH VLASTNOSTI
- Predmety a materiály
*
Veci okolo nás kedysi a dnes
*
19.7.2016
ČLOVEK A PRÍRODA
ŽIVOČÍCHY
- Domáce zvieratá
*
Kde žijú
*
19.7.2016
NEŽIVÁ PRÍRODA
- Voda
*
Voda v prírode
*
13.8.2016
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
DOPRAVNÁ VÝCHOVA
- Dieťa - účastník dopravy: dopravné značky a pravidlá
*
Rozprávka o kruhovom objazde
*
19.7.2016
DOPRAVNÁ VÝCHOVA
- Hromadná doprava
*
V autobuse
*
10.8.2016
*
*
HISTÓRIA OKOLIA
- Historické pamiatky
*
Hrady a zámky
Domček škriatka Bardeja
*
19.7.2016
23.7.2016
HISTÓRIA OKOLIA
- Regionálna kultúra
*
Kosenie trávy
Dožinky
*
20.8.2016
20.8.2016
PROSOCIONÁLNE SPRÁVANIE
- Prosocionálne aktivity
*
Sám doma
*
5.8.2016
PLÁNOVANIE
PRÍPRAVYFarebné rybky, Choré bruško
Kohút a farby, O reťaz, reťaz - HaHč, Ideme do lesa - PaRC
Pobyt vonku, Snehuliak s horúcim srdcom
Usmievavé slniečko, Včielka maja
11.8.2016
FOTOALBUM
HRY S OBRÁZKAMI
199 Nájdi rozdiel
*
Rozdiel medzi obrázkami 1 - 11
Zhodné obrázky
*
1.7.2016
11.7.2016
MATEMATIKA
- 188 Číselné predstavy
*
Počítame a píšeme
*
15.7.2016
MATEMATIKA
- Orientácia v priestore
*
Urči polohu 1-10
15.7.2016
MATEMATIKA
- Body, čiary
*
Nakresli čiary 1-10
*
18.7.2016
MATEMATIKA
- Sčítanie
*
Sčítanie do 3
*
18.7.2016
MATEMATIKA
- Orientácia v rovine
*
Vpravo-vľavo
*
19.7.2016
MATEMATIKA
- 190 Rovinné útvary
*
Pomenuj a vyfarbi
*
19.7.2016
MATEMATIKA
- 189 Porovnávanie počtu
*
Spoj čiarou rovnaké tvary
*
19.7.2016
OMAĽOVANKY
- 279 Aktivity s vyfarbovaním
*
Kreslenie podľa čísel
Klauni
*
17.7.2016
18.7.2016
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
- Prediktabilná kniha
*
Zoznámenie 1- 7
Capko na jarmoku 1- 5
Cez prázdniny 1- 8
Lienka Emka a jej kamaráti 1 - 17
*
17.8.2016
12.8.2016
8.8.2016
31.8.2016
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
- 210 Abeceda
Mimoni 1 - 2214.8.2016
VÝTVARNÉ AKTIVITY
- Hra s materiálmi
*
Tulipány
*
18.7.2016
PRACOVNÉ LISTY
- Grafomotorika
*
Vyzdob vajíčko, Šmolkové bubliny
*
18.7.2016
AKTIVITY V MŠ
- Značky na skrinky
Jahodková trieda9.8.2016

 


© 2011 Všetky práva vyhradené

Príspevky na stránkach sú zo zbierok admninistrátorky a prispievateliek. Sú určené k práci s deťmi. Publikovanie, zverejňovnie príspevkov na verejných sieťach a používanie príspevkov v oficiálnom styku je podmienené súhlasom autorky príspevku alebo komentára. Administrátorka nezodpovedá za obsah príspevkov a komentárov, ktoré na stránke publikujú prispievateľky. Ak sa v obsahu nájde obrázok, text alebo fotografia na ktorú máte autorské práva, upozornite administrátorku a tento obsah bude zmazaný. Ďakujem.